Mieszkanie Bez Wkładu Własnego - wskaźniki -Proferto

Informacja o limitach cen lokalu mieszkalnego i wkładu budowlanego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej stosowanych dla określenia możliwości udzielenia gwarantowanego kredytu mieszkaniowego na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym z dnia 1 października 2021 r.

Podzielone są one na 3 kategorie:

  • miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa
  • gminy sąsiadujące
  • pozostałe gminy w województwie
GKM

Już siedem banków będzie mogło udzielać Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego (GKM) w ramach programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego. Niestety żaden nie przedstawił do tej pory konkretnej oferty. Jedynie Pekao SA zakomunikował o planach wprowadzenia oferty we wrześniu 2022 roku.

Aktualna (30.06.2022) banków, które podpisały umowy z BGK umożliwiające zabezpieczanie kredytów gwarancją:

  1. Alior Bank S.A.
  2. Bank Ochrony Środowiska S.A.
  3. Bank Pekao S.A.
  4. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
  5. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
  6. BPS S.A.
  7. PKO Bank Polski S.A.