Mieszkanie Bez Wkładu Własnego - wskaźniki -Proferto

Informacja o limitach cen lokalu mieszkalnego i wkładu budowlanego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej stosowanych dla określenia możliwości udzielenia gwarantowanego kredytu mieszkaniowego na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym z dnia 1 października 2021 r.

Podzielone są one na 3 kategorie:

 • miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa
 • gminy sąsiadujące
 • pozostałe gminy w województwie
GKM

Już siedem banków będzie mogło udzielać Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego (GKM) w ramach programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego. Niestety żaden nie przedstawił do tej pory konkretnej oferty. Jedynie Pekao SA zakomunikował o planach wprowadzenia oferty we wrześniu 2022 roku.

Aktualna (30.06.2022) banków, które podpisały umowy z BGK umożliwiające zabezpieczanie kredytów gwarancją:

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 3. Bank Pekao S.A.
 4. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 5. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 6. BPS S.A.
 7. PKO Bank Polski S.A.
Mieszkanie Bez Wkładu Własnego - wskaźniki -Proferto
Poznaliśmy prawie wszystkie limity ceny 1m2 mieszkań i domów, które będą obowiązywały w pierwszych 4 miesiącach działania programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego (MBW). Program zacznie działać już 27 maja 2022 roku. Jeśli ktoś chciałby się ubiegać o Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy GKM, to jego nieruchomość musi mieścić się w tych limitach.
Podzielone są one na 3 kategorie:

 • miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa
 • gminy sąsiadujące
 • pozostałe gminy w województwie

(więcej…)

Mieszkanie Bez Wkładu Własnego - wskaźniki -Proferto
4 kwietnia 2022 w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego zostało opublikowane Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 31.03.2022 w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa warmińsko-mazurskiego i miasta Olsztyna na okres od 1 kwietnia 2022 roku do 30 września 2022 roku.

Dzięki temu mogliśmy wyliczyć jakie maksymalne ceny 1m2 będą w woj. warmińsko -mazurskim obowiązywały w pierwszych 4 miesiącach działania programu Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy (GKM). (więcej…)

TYSIĄCE TANISZYCH MIESZKAŃ WYKLUCZONE Z PROGRAMU „MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO”
Ideą powstawania programów takich jak historyczne „Rodzina na Swoim” (RNS) czy „Mieszkanie dla Młodych” (MDM) była potrzeba pomocy mniej sytuowanym i wielodzietnym rodzinom w nabyciu swoich własnych czterech kątów. Jak zawsze oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i liczy się to jak ostatecznie wyglądają przepisy wykonawcze. Żaden z przytoczonych programów nie był doskonały.

To samo dotyczy programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” a dokładniej ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (GKM). Przedstawiony on został jako element polityki prospołecznej, jako odpowiedź na rekomendacje Komisji Nadzoru Bankowego. Obecnie banki wymagają min. 10% wkłady własnego w inwestycję, która ma doprowadzić do nabycie swojej pierwszej nieruchomości mieszkalnej. Dzięki GKM także Ci którzy nie byli w stanie do tej pory odłożyć żadnych środków finansowych mogą mieć szanse na kredyt. (więcej…)